Trang Chủ - BITEXEDU

Tin mới

Bạn đang xem: Trang Chủ - BITEXEDU

Tin tức

KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2024

thaohlt

THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2024   I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC   Đối tượng: Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bên trên cả nước   Đăng ký: Theo liên kết BTC hỗ trợ trước các mùa ganh đua   – Số mùa tổ chức: 6 mùa   – Hình thức: …

Tin mới

Tin tức

ĐỢT 11-THỂ LỆ KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023

thaohlt

ĐỢT 11-KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023     I. THỂ LỆ   – Đối tượng: Học sinh khối trung học phổ thông cả nước   – Đăng ký tham lam gia: Không cần thiết ĐK trước, chỉ việc truy vấn liên kết nhập vấn đề và nhập cuộc ganh đua   – Thời gian ngoan …

Tin mới

Tin tức

ĐỢT 9-THỂ LỆ KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023

thaohlt

ĐỢT 9-KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023     I. THỂ LỆ   – Đối tượng: Học sinh khối trung học cơ sở (lớp 8,9) và trung học phổ thông cả nước   – Đăng ký tham lam gia: Không cần thiết ĐK trước, chỉ việc truy vấn liên kết và nhập cuộc ganh đua. Những tình huống …

Xem thêm: 999 Hình ảnh buồn nữ làm avatar, đăng status tâm trạng

Tin mới

Tin tức

ĐỢT 7-THỂ LỆ KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023

thaohlt

ĐỢT 7-KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023     I. THỂ LỆ   – Đối tượng: Học sinh khối trung học cơ sở (lớp 8,9) và trung học phổ thông cả nước   – Đăng ký tham lam gia: Không cần thiết ĐK trước, chỉ việc truy vấn liên kết và nhập cuộc ganh đua. Những tình huống …

Tin mới

Tin tức

ĐỢT 6-THỂ LỆ KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023

thaohlt

ĐỢT 6-KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023     I. THỂ LỆ   – Đối tượng: Học sinh khối trung học cơ sở (lớp 8,9) và trung học phổ thông cả nước   – Đăng ký tham lam gia: Không cần thiết ĐK trước, chỉ việc truy vấn liên kết và nhập cuộc ganh đua. Những tình huống …

Tin tức

ĐỢT 5-THỂ LỆ KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023

thaohlt

ĐỢT 5-KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023     I. THỂ LỆ   – Đối tượng: Học sinh khối trung học cơ sở (lớp 8,9) và trung học phổ thông cả nước   – Đăng ký tham lam gia: Không cần thiết ĐK trước, chỉ việc truy vấn liên kết và nhập cuộc ganh đua. Những tình huống …

BÀI VIẾT NỔI BẬT