Môn Toán Lớp 4: TBC của `2` số là `40` . Số lớn hơn số bé `20` đơn vị . Tìm `2` số đó

Môn Toán Lớp 4: TBC của `2` số là `40` . Số lớn hơn số bé `20` đơn vị . Tìm `2` số đó, giúp em làm bài tập toán này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: TBC của `2` số là `40` . Số lớn hơn số bé `20` đơn vị . Tìm `2` số đó”Viết một bình luận