Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Phép nào đổi không đúng? a, 0,8 dm = 8m b, 3,5 tạ = 35 kg c, 8,21m = 821 dm d 7cm ² 9mm ² = 7,09 cm ²

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Phép nào đổi không đúng?
a, 0,8 dm = 8m
b, 3,5 tạ = 35 kg
c, 8,21m = 821 dm
d 7cm ² 9mm ² = 7,09 cm ², giúp em làm bài tập toán này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Phép nào đổi không đúng? a, 0,8 dm = 8m b, 3,5 tạ = 35 kg c, 8,21m = 821 dm d 7cm ² 9mm ² = 7,09 cm ²”Viết một bình luận