Môn Toán Lớp 5: Để lát lền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch hình vuông cạnh 30cm.Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kết căn phòng đó

Môn Toán Lớp 5: Để lát lền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch hình vuông cạnh 30cm.Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kết căn phòng đó.Chiều rộng căn phòng 6m chiều dài 3/2 chiều rộng, giúp em làm bài tập toán này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Để lát lền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch hình vuông cạnh 30cm.Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kết căn phòng đó”Viết một bình luận