Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56

Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56, giúp em làm bài tập toán này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56”Viết một bình luận