Môn Toán Lớp 7: câu ; 1 phần 2-x=5 phần 3 1 một phần 2 – 5 phần 4

Môn Toán Lớp 7: câu ; 1 phần 2-x=5 phần 3

1 một phần 2 – 5 phần 4, giúp em làm bài tập toán này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: câu ; 1 phần 2-x=5 phần 3 1 một phần 2 – 5 phần 4”Viết một bình luận