Môn Toán Lớp 7: giúp mình với tìm giá trị nhỏ nhất của: l 2x-1 l +2022

Môn Toán Lớp 7: giúp mình với
tìm giá trị nhỏ nhất của: l 2x-1 l +2022, giúp em làm bài tập toán này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: giúp mình với tìm giá trị nhỏ nhất của: l 2x-1 l +2022”Viết một bình luận