Môn Toán Lớp 9: Căn x+5 +. Căn 4(x+5). +căn 9(x+5) = 12 Sory k vt đc dấu căn :))

Môn Toán Lớp 9: Căn x+5 +. Căn 4(x+5). +căn 9(x+5) = 12
Sory k vt đc dấu căn :)), giúp em làm bài tập toán này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Căn x+5 +. Căn 4(x+5). +căn 9(x+5) = 12 Sory k vt đc dấu căn :))”Viết một bình luận