Môn Văn Lớp 10: Cho các tiếng sau : thiên, tân, gia, hạ, tri tìm những từ Hán Việt có chứa những tiếng đó ( mỗi tiếng tạo ra ít nhất hai từ Hán Việt v

Môn Văn Lớp 10: Cho các tiếng sau : thiên, tân, gia, hạ, tri tìm những từ Hán Việt có chứa những tiếng đó ( mỗi tiếng tạo ra ít nhất hai từ Hán Việt và giải nghĩa các từ đó, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 10: Cho các tiếng sau : thiên, tân, gia, hạ, tri tìm những từ Hán Việt có chứa những tiếng đó ( mỗi tiếng tạo ra ít nhất hai từ Hán Việt v”Viết một bình luận