Môn Văn Lớp 10: Hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: làm một việc gì thật to lớn cho tổ quốc mới là yêu nước

Môn Văn Lớp 10:

Hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: làm một việc gì thật to lớn cho tổ quốc mới là yêu nước.?

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 10: Hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: làm một việc gì thật to lớn cho tổ quốc mới là yêu nước”Viết một bình luận