Môn Văn Lớp 10: Tình thu trong bài Câu cá Mùa Thu có đơn giản chỉ thể hiện ở 2 câu kết không hay còn được thể hiện qua những hình ảnh nào ??please<

Môn Văn Lớp 10:

Tình thu trong bài Câu cá Mùa Thu có đơn giản chỉ thể hiện ở 2 câu kết không hay còn được thể hiện qua những hình ảnh nào ??please

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 10: Tình thu trong bài Câu cá Mùa Thu có đơn giản chỉ thể hiện ở 2 câu kết không hay còn được thể hiện qua những hình ảnh nào ??please<”Viết một bình luận