Môn Văn Lớp 11: Nghệ thuật trong câu thơ và hiệu quả trong câu :Một duyên hai nợ âu đành phậnNăm nắng mười mưa dám quản công

Môn Văn Lớp 11:

Nghệ thuật trong câu thơ và hiệu quả trong câu :

Một duyên hai nợ âu đành phận

Năm nắng mười mưa dám quản công

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 11: Nghệ thuật trong câu thơ và hiệu quả trong câu :Một duyên hai nợ âu đành phậnNăm nắng mười mưa dám quản công</p”Viết một bình luận