Môn Văn Lớp 12: Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ cú pháp trong đề tạo hóa rất công minh khi sinh ra hai mắt để nhìn cho thấu hai tay đ

Môn Văn Lớp 12:

Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ cú pháp trong đề tạo hóa rất công minh khi sinh ra hai mắt để nhìn cho thấu hai tay để nghe cho nhiều hai chân để đi cho xa hai tay để năng làm việc lúc đời nhưng lại chỉ cho ta một cái niệm chính là thể ta nói ít đi

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 12: Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ cú pháp trong đề tạo hóa rất công minh khi sinh ra hai mắt để nhìn cho thấu hai tay đ”Viết một bình luận