Môn Văn Lớp 12: Từ câu thơ cuối “Con gửi về một thế đứng” anh chị có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mỗi người trẻ trong việc góp phần làm nên thế đứ

Môn Văn Lớp 12:

Từ câu thơ cuối “Con gửi về một thế đứng” anh chị có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mỗi người trẻ trong việc góp phần làm nên thế đứng của một dân tộc( trình bày đoạn văn khoảng 200 chữ)

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 12: Từ câu thơ cuối “Con gửi về một thế đứng” anh chị có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mỗi người trẻ trong việc góp phần làm nên thế đứ”Viết một bình luận