Môn Văn Lớp 2: Gạch chân dưới danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ in đậm dưới đây: Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần

Môn Văn Lớp 2: Gạch chân dưới danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ in đậm dưới đây:
Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các Thiên thần có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 2: Gạch chân dưới danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ in đậm dưới đây: Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần”Viết một bình luận