Môn Văn Lớp 4: Nhân ngày 20/11, trường em tổ chức nhiều hoạt dộng như: kéo co, võ cổ truyền, thi chữ đep,… Hãy viết thư gửi cho bạn cũ của em để kể

Môn Văn Lớp 4: Nhân ngày 20/11, trường em tổ chức nhiều hoạt dộng như: kéo co, võ cổ truyền, thi chữ đep,… Hãy viết thư gửi cho bạn cũ của em để kể về ngày 20/11 ở trường em, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 4: Nhân ngày 20/11, trường em tổ chức nhiều hoạt dộng như: kéo co, võ cổ truyền, thi chữ đep,… Hãy viết thư gửi cho bạn cũ của em để kể”Viết một bình luận