Môn Văn Lớp 4: viết hai thành ngữ ( hoặc tục ngữ ) vào chỗ trống : a. nói về tình hình đoàn kết :====-.

Môn Văn Lớp 4: viết hai thành ngữ ( hoặc tục ngữ ) vào chỗ trống :
a. nói về tình hình đoàn kết :………………………………………………………..
b. nói về lòng nhân hậu :…………………………………………………..
c. trái với lòng nhân hậu:……………………………………………………….., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 4: viết hai thành ngữ ( hoặc tục ngữ ) vào chỗ trống : a. nói về tình hình đoàn kết :====-.”Viết một bình luận