Môn Văn Lớp 4: Vua nào quét sạch giặc lương , Dựng lên sự nghiệp đế vương một thời Vạn Xuân – Quốc hiệu ra đời 2 . Vua nào đại thắng quân Thanh Đống

Môn Văn Lớp 4: Vua nào quét sạch giặc lương ,
Dựng lên sự nghiệp đế vương một thời
Vạn Xuân – Quốc hiệu ra đời
2 .
Vua nào đại thắng quân Thanh
Đống Đa lưu giấu sử xanh muôn đời
Giúp, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 4: Vua nào quét sạch giặc lương , Dựng lên sự nghiệp đế vương một thời Vạn Xuân – Quốc hiệu ra đời 2 . Vua nào đại thắng quân Thanh Đống”Viết một bình luận