Môn Văn Lớp 5: Bài 3: Phân biệt nghĩa của từ cứng trong các tổ hợp từ sau rồi chỉ ra nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ cứng a) Động tác cứng b) Chân ta

Môn Văn Lớp 5: Bài 3: Phân biệt nghĩa của từ cứng trong các tổ hợp từ sau rồi chỉ ra nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ cứng a) Động tác cứng
b) Chân tay cứng như que củi
c) Cách giải quyết hơi cứng.
d) Thái độ cứng quá. .
e) Cô ấy đã cứng tuổi mà chẳng chịu lấy chồng gì cả.
g) Thanh gỗ cứng, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Bài 3: Phân biệt nghĩa của từ cứng trong các tổ hợp từ sau rồi chỉ ra nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ cứng a) Động tác cứng b) Chân ta”Viết một bình luận