Môn Văn Lớp 5: Câu 1. Tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình? A. bình yên B. thanh bình C. hiền hoà Câu 2. Từ “đánh” trong câu nào dưới đây được dùng với n

Môn Văn Lớp 5: Câu 1. Tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình?
A. bình yên
B. thanh bình
C. hiền hoà
Câu 2. Từ “đánh” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?
A. Sau bữa tối, ông và bố tôi thường ngồi đánh cờ.
B. Các bác nông dân đánh trâu ra đồng cày.
C. Chị đánh vào tay em.
Câu 3. Đặt câu có từ “miệng” mang nét nghĩa khác từ “miệng” trong câu:
“Tôi đưa tay lên miệng bắt đầu trổ tài bắt chước tiếng chim hót.”, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Câu 1. Tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình? A. bình yên B. thanh bình C. hiền hoà Câu 2. Từ “đánh” trong câu nào dưới đây được dùng với n”Viết một bình luận