Môn Văn Lớp 5: Câu 5: Từ thu trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc, từ thu trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển? a. Hội nghị đã thu được

Môn Văn Lớp 5: Câu 5: Từ thu trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc, từ thu trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển?
a. Hội nghị đã thu được kết quả tốt đẹp. b. Cô bé ngồi thu lại một góc.
c. Mùa thu, tiết trời mát mẻ. d. Vụ mùa này, gia đình bác An bội thu.
Câu 6: Từ nào dưới đây có tiếng đồng không có nghĩa là cùng :
a. Đồng hương b. Thần đồng c. Đồng chí d. Đồng nghĩa
Câu 7: Từ xanh trong câu Đầu xanh tuổi trẻ sẵn sàng xông pha. Và từ xanh trong câu Bốn mùa cây lá xanh tươi tốt. có quan hệ với nhau như thế nào?
a. Đó là từ nhiều nghĩa c. Đó là hai từ đồng âm
b. Đó là hai từ đồng nghĩa d. Đó là từ nhiều nghĩa và từ đồng âm.
Câu 8: Điền từ thích vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu văn sau:
a. Bạn Nhung lớp em rất.
b. Cụ già ấy là một người
Câu 9: Em hãy tìm một từ đồng nghĩa, một từ trái nghĩa với từ mênh mông và đặt câu với mỗi từ vừa tìm được. (mỗi từ đặt 1 câu)
.
Câu 10: Câu thành ngữ nào dưới đây nói về chủ đề Thiên nhiên?
A. Lên thác xuống gềnh. B. Uống nước nhớ nguồn. C. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. D. Có công mài sắt, có ngày nên kim., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Câu 5: Từ thu trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc, từ thu trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển? a. Hội nghị đã thu được”Viết một bình luận