Môn Văn Lớp 5: Câu 7: Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa? a. Ba em và tía bạn Hùng là đôi bạn đồng ngũ. b, Nhánh cây dài buộc ở đầu ghe, trên cây

Môn Văn Lớp 5: Câu 7: Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa?
a. Ba em và tía bạn Hùng là đôi bạn đồng ngũ.
b, Nhánh cây dài buộc ở đầu ghe, trên cây treo gì thì ghe bán thức ấy.
c, Chúng em thảo luận nhóm bàn để bàn về kế hoạch bảo vệ môi trường.
Câu 9: Đặt câu có từ “chạy” là từ đồng âm ( đặt 1 hoặc 2 câu để phân biệt nghĩa của chúng), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Câu 7: Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa? a. Ba em và tía bạn Hùng là đôi bạn đồng ngũ. b, Nhánh cây dài buộc ở đầu ghe, trên cây”Viết một bình luận