Môn Văn Lớp 5: Chọn một từ thích hợp : đẽo,gọt,gọt giữa,vót,bào để hoàn chỉnh câu sau: Câu văn cần được=..cho trong sáng và súc tích GẤP ẠA

Môn Văn Lớp 5: Chọn một từ thích hợp : đẽo,gọt,gọt giữa,vót,bào để hoàn chỉnh câu sau:
Câu văn cần được…………..cho trong sáng và súc tích
GẤP ẠAAAA, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Chọn một từ thích hợp : đẽo,gọt,gọt giữa,vót,bào để hoàn chỉnh câu sau: Câu văn cần được=..cho trong sáng và súc tích GẤP ẠA”Viết một bình luận