Môn Văn Lớp 5: Đặt 2 câu để phân biệt : a) Từ đồng âm: ca b) Từ nhiều nghĩa: mầm non +Nghĩa gốc:====-..

Môn Văn Lớp 5: Đặt 2 câu để phân biệt :
a) Từ đồng âm: ca
b) Từ nhiều nghĩa: mầm non
+Nghĩa gốc:………………………………………………………………………………………………………………………………..
+Nghĩa chuyển:…………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Từ nhiều nghĩa: Ngon
+Nghĩa gốc:……………………………………………………………………………………………………………………………….., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Đặt 2 câu để phân biệt : a) Từ đồng âm: ca b) Từ nhiều nghĩa: mầm non +Nghĩa gốc:====-..”Viết một bình luận