Môn Văn Lớp 5: Đặt câu với từ đánh ( làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi,dùng tay phát ra tiếng nhạc hiawcj âm thanh ,làm cho bề mặt sạch hoặc đẹ

Môn Văn Lớp 5: Đặt câu với từ đánh ( làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi,dùng tay phát ra tiếng nhạc hiawcj âm thanh ,làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát , xoa ) KO CHÉP MẠNG., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Đặt câu với từ đánh ( làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi,dùng tay phát ra tiếng nhạc hiawcj âm thanh ,làm cho bề mặt sạch hoặc đẹ”Viết một bình luận