Môn Văn Lớp 5: Những từ nào là đại từ ? A. Ông ngoại – ông – cháu trai – ông – cháu – đó. B. Ông ngoại – ông – cháu trai – ông – thầy giáo – ông. C. Ô

Môn Văn Lớp 5: Những từ nào là đại từ ?
A. Ông ngoại – ông – cháu trai – ông – cháu – đó.
B. Ông ngoại – ông – cháu trai – ông – thầy giáo – ông.
C. Ông – cháu – cháu – đó – ông., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Những từ nào là đại từ ? A. Ông ngoại – ông – cháu trai – ông – cháu – đó. B. Ông ngoại – ông – cháu trai – ông – thầy giáo – ông. C. Ô”Viết một bình luận