Môn Văn Lớp 5: Đặt câu với cặp từ đồng âm đông -đông.Xác định rõ từ loại của mỗi từ đó trong câu vừa đặt

Môn Văn Lớp 5:

Đặt câu với cặp từ đồng âm đông -đông.Xác định rõ từ loại của mỗi từ đó trong câu vừa đặt

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Đặt câu với cặp từ đồng âm đông -đông.Xác định rõ từ loại của mỗi từ đó trong câu vừa đặt”Viết một bình luận