Môn Văn Lớp 5: Đặt hai câu để phân biệt từ đồng âm ca b từ nhiều nghĩa mầm non nghĩa gốc nghĩa chuyển c từ nhiều nghĩa ngon nghĩa gốc nghĩa chuyển<

Môn Văn Lớp 5:

Đặt hai câu để phân biệt từ đồng âm ca b từ nhiều nghĩa mầm non nghĩa gốc nghĩa chuyển c từ nhiều nghĩa ngon nghĩa gốc nghĩa chuyển

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Đặt hai câu để phân biệt từ đồng âm ca b từ nhiều nghĩa mầm non nghĩa gốc nghĩa chuyển c từ nhiều nghĩa ngon nghĩa gốc nghĩa chuyển<”Viết một bình luận