Môn Văn Lớp 5: Dùng các từ sau đây để đặt câu mỗi từ đặt cậu mang nghĩa gốc một câu mang Nghĩa chuyển Đi – đứng

Môn Văn Lớp 5:

Dùng các từ sau đây để đặt câu mỗi từ đặt cậu mang nghĩa gốc một câu mang Nghĩa chuyển Đi – đứng

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Dùng các từ sau đây để đặt câu mỗi từ đặt cậu mang nghĩa gốc một câu mang Nghĩa chuyển Đi – đứng”Viết một bình luận