Môn Văn Lớp 5: Ghi vào chỗ chấm cách hiểu của em về các dòng có từ in đậm được dùng theo nghĩa chuyển. – Tấm lòng vàng – Ý chí sắt đá

Môn Văn Lớp 5:

Ghi vào chỗ chấm cách hiểu của em về các dòng có từ in đậm được dùng theo nghĩa chuyển.

– Tấm lòng vàng

– Ý chí sắt đá

– Lời nói ngọt ngào

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Ghi vào chỗ chấm cách hiểu của em về các dòng có từ in đậm được dùng theo nghĩa chuyển. – Tấm lòng vàng – Ý chí sắt đá”Viết một bình luận