Môn Văn Lớp 5: Tìm 2 từ chỉ bộ phận cơ thể người là từ nhiều nghĩa đặt câu minh họa cách dùng theo nghĩa gốc và và nghĩa chuyển của 2 từ vừa tìm đư

Môn Văn Lớp 5:

Tìm 2 từ chỉ bộ phận cơ thể người là từ nhiều nghĩa đặt câu minh họa cách dùng theo nghĩa gốc và và nghĩa chuyển của 2 từ vừa tìm được

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Tìm 2 từ chỉ bộ phận cơ thể người là từ nhiều nghĩa đặt câu minh họa cách dùng theo nghĩa gốc và và nghĩa chuyển của 2 từ vừa tìm đư”Viết một bình luận