Môn Văn Lớp 5: Từ chạy trong câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa nó mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển tàu chạy băng băng trên đường ray.<

Môn Văn Lớp 5:

Từ chạy trong câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa nó mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển tàu chạy băng băng trên đường ray.

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Từ chạy trong câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa nó mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển tàu chạy băng băng trên đường ray.<”Viết một bình luận