Môn Văn Lớp 5: Tìm 1 câu tục ngữ, thành ngữ có các sự vật trong thiên nhiên rồi nêu hoàn cảnh sử dụng câu tục ngữ, thành ngữ đó. Giúp em với ạ MN ơi

Môn Văn Lớp 5: Tìm 1 câu tục ngữ, thành ngữ có các sự vật trong thiên nhiên rồi nêu hoàn cảnh sử dụng câu tục ngữ, thành ngữ đó. Giúp em với ạ MN ơi, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Tìm 1 câu tục ngữ, thành ngữ có các sự vật trong thiên nhiên rồi nêu hoàn cảnh sử dụng câu tục ngữ, thành ngữ đó. Giúp em với ạ MN ơi”Viết một bình luận