Môn Văn Lớp 5: tìm một câu thành ngữ, tục ngữ trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa nói về kinh nghiệm trồng trọt của nhân dân ta

Môn Văn Lớp 5: tìm một câu thành ngữ, tục ngữ trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa nói về kinh nghiệm trồng trọt của nhân dân ta, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: tìm một câu thành ngữ, tục ngữ trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa nói về kinh nghiệm trồng trọt của nhân dân ta”Viết một bình luận