Môn Văn Lớp 5: Trong câu : ” họ thích kể ,thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu , bắt rắn hổ mây.” Chữ “họ” thuộc loại gì ? A. Chỉ

Môn Văn Lớp 5: Trong câu : ” họ thích kể ,thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu , bắt rắn hổ mây.” Chữ “họ” thuộc loại gì ?
A. Chỉ đại từ,danh từ B. Chỉ đại từ,tính từ
C. Chỉ đại từ,cụm danh từ D. Chỉ đại từ,động từ, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Trong câu : ” họ thích kể ,thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu , bắt rắn hổ mây.” Chữ “họ” thuộc loại gì ? A. Chỉ”Viết một bình luận