Môn Văn Lớp 5: Từ cánh trong câu : đôi cách thiên thần mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?Đặt một câu với từ cách mang nghĩa chuyển

Môn Văn Lớp 5: Từ cánh trong câu : đôi cách thiên thần mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?Đặt một câu với từ cách mang nghĩa chuyển, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Từ cánh trong câu : đôi cách thiên thần mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?Đặt một câu với từ cách mang nghĩa chuyển”Viết một bình luận