Môn Văn Lớp 5: “Vạt áo chàm –.. Nhuộm xanh cả nắng chiều Và gió thổi, suối reo Ấm giữa rừng sương giá.” (Theo Nguyễn Đình Ảnh) a) thì

Môn Văn Lớp 5: “Vạt áo chàm ……….
Nhuộm xanh cả nắng chiều
Và gió thổi, suối reo
Ấm giữa rừng sương giá.”
(Theo Nguyễn Đình Ảnh)
a) thì thầm
b) thấp thoáng
c) thao thức
d) thánh thót, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: “Vạt áo chàm –.. Nhuộm xanh cả nắng chiều Và gió thổi, suối reo Ấm giữa rừng sương giá.” (Theo Nguyễn Đình Ảnh) a) thì”Viết một bình luận