Môn Văn Lớp 5: Viết lai suy nghĩ của em về ông Nen-xơn Man-đê-la (sử dụng từ ngữ giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm, …)

Môn Văn Lớp 5: Viết lai suy nghĩ của em về ông Nen-xơn Man-đê-la (sử dụng từ ngữ giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm, …), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Viết lai suy nghĩ của em về ông Nen-xơn Man-đê-la (sử dụng từ ngữ giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm, …)”Viết một bình luận