Môn Văn Lớp 5: viết một đoạn văn 5 đến 7 câu tả quang cảnh trường em trong buổi lễ chào cờ đầu tuần trong đó có sử dụng một cặp quan hệ từ gạch chân c

Môn Văn Lớp 5: viết một đoạn văn 5 đến 7 câu tả quang cảnh trường em trong buổi lễ chào cờ đầu tuần trong đó có sử dụng một cặp quan hệ từ gạch chân cặp quan hệ từ đó, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: viết một đoạn văn 5 đến 7 câu tả quang cảnh trường em trong buổi lễ chào cờ đầu tuần trong đó có sử dụng một cặp quan hệ từ gạch chân c”Viết một bình luận