Môn Văn Lớp 5: viết những từ ngữ tả biển, tả sóng trong đoạn văn sau: con sóng vẫn thi nhau vỗ về, vuốt ve biển. sóng rì rào, thì thầm kể chuyện giàu

Môn Văn Lớp 5: viết những từ ngữ tả biển, tả sóng trong đoạn văn sau:
con sóng vẫn thi nhau vỗ về, vuốt ve biển. sóng rì rào, thì thầm kể chuyện giàu đẹp của biển. biển hiền hòa quá! biển rộng quá! biển làm em nghĩ đến lòng mẹ bao la, dịu hiền, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: viết những từ ngữ tả biển, tả sóng trong đoạn văn sau: con sóng vẫn thi nhau vỗ về, vuốt ve biển. sóng rì rào, thì thầm kể chuyện giàu”Viết một bình luận