Môn Văn Lớp 6: 1.Phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ nhiều nghĩa và từ đồng âm? a. Giống nhau: b. Khác nhau: Từ nhiều nghĩa Từ đồng â

Môn Văn Lớp 6: 1.Phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ nhiều nghĩa và từ đồng âm?
a. Giống nhau:
b. Khác nhau:
Từ nhiều nghĩa Từ đồng âm
2.Yêu cầu: Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau (ở mỗi câu phải có hai từ đồng âm)
Đặt câu
Câu của tôi
Chia sẻ của bạn (đồng ý, không đồng ý, bổ sung thêm)
Bàn (danh từ) bàn (động từ)

.
.

Sâu (danh từ) sâu (tính từ)

.
..

….
.
.
Bò (động từ) bò (danh từ)

.

.

.., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: 1.Phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ nhiều nghĩa và từ đồng âm? a. Giống nhau: b. Khác nhau: Từ nhiều nghĩa Từ đồng â”Viết một bình luận