Môn Văn Lớp 6: xác định danh từ trung tâm của cụm danh từ trong câu “Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời’

Môn Văn Lớp 6: xác định danh từ trung tâm của cụm danh từ trong câu “Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời”. Từ danh từ trung tâm đó, hãy tạo ra 3 cụm danh từ khác, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: xác định danh từ trung tâm của cụm danh từ trong câu “Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời’”Viết một bình luận