Môn Văn Lớp 6: xác định từ mượn trong câu Nơi xa xôi nào đó tôi đã nhận thấy phần cốt tủy của linh hồn nhà tôi với bầy ong trại ” và cho bt nguồn gốc

Môn Văn Lớp 6: xác định từ mượn trong câu Nơi xa xôi nào đó tôi đã nhận thấy phần cốt tủy của linh hồn nhà tôi với bầy ong trại ” và cho bt nguồn gốc của từ mượn đó, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: xác định từ mượn trong câu Nơi xa xôi nào đó tôi đã nhận thấy phần cốt tủy của linh hồn nhà tôi với bầy ong trại ” và cho bt nguồn gốc”Viết một bình luận