Môn Văn Lớp 6: Bài 1: viết thêm dòng bát đảm bảo vần nhịp luật bằng trắc và phù hợp với nội dung của các bài thơ sau: Cánh đồng bát ngát menh

Môn Văn Lớp 6: Bài 1: viết thêm dòng bát đảm bảo vần nhịp luật bằng trắc và phù hợp với nội dung của các bài thơ sau:
Cánh đồng bát ngát menh mông
thương người nông dân ngoài đồng vào trưa
cùng nhau giầm nắng giầm mưa
……………………………………………………………….., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Bài 1: viết thêm dòng bát đảm bảo vần nhịp luật bằng trắc và phù hợp với nội dung của các bài thơ sau: Cánh đồng bát ngát menh”Viết một bình luận