Môn Văn Lớp 6: Câu 6: Trong khổ thơ (1) của bài thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? A. Ẩn dụ B. So sánh C. Nhân hóa D. Điệp ngữ bài

Môn Văn Lớp 6: Câu 6: Trong khổ thơ (1) của bài thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Ẩn dụ B. So sánh C. Nhân hóa D. Điệp ngữ
bài HÃY BẢO TỒN THIÊN NHIÊN nhé, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Câu 6: Trong khổ thơ (1) của bài thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? A. Ẩn dụ B. So sánh C. Nhân hóa D. Điệp ngữ bài”Viết một bình luận