Môn Văn Lớp 6: Câu 9: Nêu nội dung chính của đoạn thơ? Câu 10: Trong bài thơ, tác giả có viết Hãy làm điều tốt nhất. Theo em, điều tốt nhất mà tác giả

Môn Văn Lớp 6: Câu 9: Nêu nội dung chính của đoạn thơ?
Câu 10: Trong bài thơ, tác giả có viết Hãy làm điều tốt nhất. Theo em, điều tốt nhất mà tác giả muốn chúng ta làm là gì? Em hãy chia sẻ những việc làm đó?
bài HÃY BẢO TỒN THIÊN NHIÊN nhé, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Câu 9: Nêu nội dung chính của đoạn thơ? Câu 10: Trong bài thơ, tác giả có viết Hãy làm điều tốt nhất. Theo em, điều tốt nhất mà tác giả”Viết một bình luận