Môn Văn Lớp 6: Chỉ ra và phân tích tác dụng của BPTT có trong câu thơ: “Đường làng chân sáo phiêu diêu thoả lòng”.

Môn Văn Lớp 6: Chỉ ra và phân tích tác dụng của BPTT có trong câu thơ: “Đường làng chân sáo phiêu diêu thoả lòng”., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Chỉ ra và phân tích tác dụng của BPTT có trong câu thơ: “Đường làng chân sáo phiêu diêu thoả lòng”.”Viết một bình luận