Môn Văn Lớp 6: Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn khoảng (5-7 câu) nói về cảm xúc của em lúc giao mùa, trong đó có dùng ít nhất một cụm tính từ hoặc một

Môn Văn Lớp 6: Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn khoảng (5-7 câu) nói về cảm xúc của em lúc giao mùa, trong đó có dùng ít nhất một cụm tính từ hoặc một cụm động từ làm thành phần chính của câu., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn khoảng (5-7 câu) nói về cảm xúc của em lúc giao mùa, trong đó có dùng ít nhất một cụm tính từ hoặc một”Viết một bình luận