Môn Văn Lớp 6: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Con cò lặn lội bờ sông Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con Tháng năm thân mẹ gầy mồn Sớm kh

Môn Văn Lớp 6: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Con cò lặn lội bờ sông
Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con
Tháng năm thân mẹ gầy mồn
Sớm khuya vất vả, héo hon, khô gầy.
`a.` Chỉ ra sự sáng tạo của tác giả khi sử dụng thể thơ lục bát được thể hiện trong hai câu thơ đầu ( Gợi ý: 1. Gieo vần / 2. Thanh điệu.
`b.` Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ đầu và phân tích tác dụng.
`c.` Chỉ ra các từ láy có trong đoạn thơ và cho biết chúng thuộc loại từ láy gì? $\text{*Câu này không cần làm.}$
`d.` Các từ ”lam lũ” , ”vất vả” giúp em cảm nhận được điều gì về người mẹ trong bài thơ?, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Con cò lặn lội bờ sông Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con Tháng năm thân mẹ gầy mồn Sớm kh”Viết một bình luận