Môn Văn Lớp 6: Giúp mik nhanh vs!Cảm ơn. ” Cũng bởi tự tích này mà về sau,người Việt Nam ta con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là c

Môn Văn Lớp 6: Giúp mik nhanh vs!Cảm ơn.
” Cũng bởi tự tích này mà về sau,người Việt Nam ta con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng cháu Tiên”
Có bao nhiêu từ ghép trong câu văn? Liệt kê:
A- Bốn từ ghép
B-Năm từ ghép
C-Sáu từ ghép
D-Bảy từ ghép, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Giúp mik nhanh vs!Cảm ơn. ” Cũng bởi tự tích này mà về sau,người Việt Nam ta con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là c”Viết một bình luận